Steenpuist bil

Misschien heb je het al eens meegemaakt: een (steen)puist op je bil. Je voelt het direct pijn doen bij het zitten en fietsen. De bil heeft een aantal huidplooien en plekken die onder invloed staan van wrijving door huid op huid of kleding.

Daarnaast zijn deze plooien vochtiger dan andere plekken op het lichaam. Dit maakt het makkelijker voor de bacteriën die een steenpuist veroorzaken om een haarzakje binnen te dringen. Dit resulteert in een steenpuist op de bil.

Schoon en met rust laten

Helaas is er niet al te veel aan te doen om de pijn direct te verlichten. De steenpuist zal moeten verdwijnen en dat heeft tijd nodig. Zelfs bij behandeling met antibiotica ben je niet direct van de steenpuist zelf af.

Het belangrijkste is om de omgeving van de steenpuist op de bil zo schoon mogelijk te houden. Probeer daarnaast zo min mogelijk druk uit te oefenen op de steenpuist. Neem houdingen aan waarbij je zo min mogelijk pijn hebt. Als de steenpuist door teveel druk kapot gaat, kunnen er in het ergste geval meerdere steenpuisten vormen of kan de grote van de steenpuist toenemen.

Laat de steenpuist zoveel mogelijk met rust en oefen er zo min mogelijk druk op uit. Ook als dit betekent dat er bepaalde concessies moeten worden gedaan in het dagelijks leven kan dit de meest verstandige stap zijn.